top of page
Image by Kelly Sikkema

BIBELLÄSNINGSPLAN

Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun." - Matteus 4:4 (citerande från 5.Mos. 8:3)

  • Kan man vara kristen? (Mere Christianity) - C.S. Lewis

  • Basic Christianity - John Stott

TEOLOGI
  • Lär känna Gud - J.I. Packer

OLIKA BIBELLÄSNINGSPLANER

​Det finns många olika bibelläsningsplaner som hjälper dig att läsa igenom Bibeln.

Många Biblar innehåller också färdiga planer.

Ett bra sätt är att läsa Robert Murray M’Cheynes bibelläsningsplan på 1 år (GT en gång och NT och Psaltaren 2 gånger) eller på 2 år (GT på två år och NT och Psaltaren varje år).

Ladda ner planerna härifrån som .pdf:

​Planen passar ihop med D.A. Carsons andaktsböcker 'For the love of God' (vol. 1 & vol. 2) som läggs upp dagligen på TGC:s hemsida (engelska)

Elektroniskt på Bible -appen: [iOS] [Android]

bottom of page