top of page
Rows of Classical Columns

VAD VI TROR - KLASSISK KRISTEN TRO

Den Kristna församlingen har funnits i 2000 år och har en lång historia bakom sig.  

Det finns alltid en risk att vi i en församling glömmer detta och tror vi har kommit på något nytt.

 

Gud har varit och är verksam genom hela mänsklighetens historia.

 

Vi bekänner oss vara förankrade i den klassiska kristna tron för att kunna vara tydliga med vår identitet som kristna idag, samtidigt som vi gör vårt bästa för att i vår tid kunna kommunicera med ett språk som alla kan förstå.

Vi vill vara trogna och förmedla den kristna tron och nådens evangelium som gäller i alla tider.

EN KRISTEN FÖRSAMLING

 • Vi är en kristen församling och håller fast vid de grundläggande kristna trosbekännelserna som vi delar med hela den världsvida kristna kyrkan. Dessa trosbekännelser är

  • Den Apostoliska trosbekännelsen

  • Nicaenska trosbekännelsen

  • Athanasianska trosbekännelsen
    

 • Dessa trosbekännelser skyddar det bibliska evangeliet och kyrkan mot avvikande läror, framför allt de som vill ändra på viktiga bibliska sanningar såsom treenigheten, Kristi natur och själva evangeliet. 
   

 • Vi är en församling som betonar evangeliet om Jesus Kristus – ett budskap om Guds försoning och förlåtelse för alla som förtröstar på honom i tro.
   

 • Vi är en del av religionssamfundet Missionskyrkan i Finland och bejakar dess värden.

BIBELNS AUKTORITET OCH KRAFT

Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv.

 

Vi bekänner också att Guds ord har kraft att fullborda hans frälsningsplan. Bibelns budskap riktar sig till hela mänskligheten, ty Guds uppenbarelse i Kristus och Skriften är oföränderlig.

 

Genom Bibeln talar den helige Ande också idag. Gud upplyser sitt folks sinnen för varje kultur för att det på ett levande sätt med egna ögon ska uppfatta sanningen. Så uppenbaras för hela församlingen mer och mer av Guds mångfaldiga visdom.

- Lausanne deklarationen, 1974 , Lausanne, Schweiz

VAD SADE JESUS ATT "SKRIFTERNA" HANDLAR OM?

Då sade han till dem: "Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt! Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet?" Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla Skrifterna.

- Lukas 24:25-27

Ni forskar i Skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv.

- Johannes 5:39-40

bottom of page