top of page
Image by Patrick Robert Doyle

BOKTIPS

Här följer några boktips åt dig som vill bekanta dig med eller fördjupa dig i den kristna tron.

Boktips #1 är Bibeln själv.

  • Kan man vara kristen? (Mere Christianity) - C.S. Lewis

  • Basic Christianity - John Stott

TEOLOGI
  • Lär känna Gud - J.I. Packer

OM DEN KRISTNA TRON
  • Kan man vara kristen? (Mere Christianity), C.S. Lewis

  • Basic Christianity, John Stott

TEOLOGI
  • Lär känna Gud (Knowing God), J.I. Packer [kan köpas på tex. Rotad.se]

  • Korset - Meningen med Jesu död. (The Cross of Christ), John Stott [kan köpas på tex. Apologia]

RÖDA TRÅDEN I BIBELN
  • Bibelns röda tråd (Raamatun punainen lanka), Leif Nummela [kan köpas på tex. SLEF Media]

bottom of page