top of page
elisa-31.jpg

GUDSTJÄNSTER

Vår ”gudstjänstliturgi” följer upplägget:

bön-lovsång-predikan-lovsång-bön, följt av kyrkkaffe.

OM UNDERVISNINGEN

Undervisningen i församlingen bygger huvudsakligen på s.k. bibelutläggande predikan.

Bibelutläggande predikan kan anses vara den metod som är minst benägen att glida bort från Skriften. Samtidigt lär den också människorna att läsa sina biblar på egen hand. Den tvingar också predikanten att handskas med de tuffa frågorna.

Just nu på gång: Psaltaren (bok III 73-89).

AKTUELLT JUST NU
elisa-48.jpg
TIDER

SÖNDAG: GUDSTJÄNST

Varje söndag från 10:00 till 12:00


TORSDAG: BÖNEMÖTE VIA ZOOM
Varje torsdag från 19:00 till 19:30

bottom of page