top of page
Image by Jon Flobrant

VAD ÄR MISSIONSKYRKAN?

År 2004 bildades trossamfundet Missionskyrkan i Finland som innan dess fungerat som föreningen Fria Missionsförbundet.

I Finlands kyrkohistoria har Frikyrkan i Finland sin början på 1860-talet och mera formellt på 1880-talet.

Läs mer om vår historia.

Läs mera om Frikyrkans grundläggande tankar från 1889 här:
Lönnbeck, F. Wald. (1889). De Frikyrkliges Program. Hufvudstadsbladets tryckeri.

EN FRIFÖRSAMLING

Det som präglar en Missionskyrka eller "friförsamling" traditionellt kan definieras kort enligt följande:

  • Fri i förhållandet till staten (inte statskyrka)

  • Fri i sin församlingssyn (att en församling som inte tillhör statskyrkan kan vara en församling)

  • Fri i bemärkelsen att varje enskild församling inom Missionskyrkan är självstyrd

  • Fri när det gäller firandet av nattvarden och dopet.

    • ​”Församlingen lämnar full handlingsfrihet för sina medlemmar rörande firandet av Herrens heliga nattvard samt beträffande tidpunkt och tillvägagångssätt för dopet till Kristus."

  • Betonar mission

  • "Jesusrörelse med Bibeln och förkunnelsen som grund ”Kristus för oss och Kristus i oss” var två huvudsanningar." - O.Göthelid

  • Enhet och allians: "Från början i den frikyrkliga väckelsen var tanken på de kristnas enhet mycket framträdande. Betoningen av Jesus som Herre och Frälsare ansågs vara lätt att omfatta av alla kristna." -O. Göthelid.

Fördelen med friheten är att den enskilda medlemmen på ett väldigt konkret, äkta sätt kan påverka och delta i verksamheten. Nackdelen är att en friförsamling är mera sårbar för t.ex. villoläror p.g.a. sitt självstyre. En församling i Missionskyrkan är också beroende av sina medlemmar för finansiering av sin verksamhet (ingen beskattningsrätt).​

Källor: Historik av Kaj Holtti (mkf.fi), artikel På väg (MKF samfunds tidning) 10/2020 "MKFs DNA", Olof Göthelid

bottom of page